مشاوره طلاق

در تمامی خانواده ها و درسرتاسر چرخه زندگی زناشویی، بحرانها و چالشهایی با شدت و ضعف متنوع رخ می دهد که زوجین گاها با ناامیدی تلاش می کنند تا راهکارهایی را به صورت یک طرفه به کار بندند تا بتوانند زندگی زناشویی را از چالش و بحران نجات دهند، ولی در اکثر موارد این راهبردها نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه ممکن است کارکرد عادی خانواده را بر هم بریزد.
 از آنجایی که دوره های بحران خانوادگی باعث افزایش آسیبهای موقعیتی و فردی و اجتماعی می شود، اگر با بررسی دقیق و تحلیل گرانه و بیطرفانه با این بحران برخورد شود می تواند به فرصتی مبدل گردد که تغییر و رشد را به همراه داشته باشد. ویژگی این مداخله باید تخصصی و سریع وبه موقع و متمرکز بر حل مسئله باشد تامنافع خانواده را در بربگیرد و زوجین را از بحران رها سازد.                                            
مشاور زوج درمانگر مرکز پندار نیک با شناسایی  بحران ها و بررسی آنها، در ابتدا تلاش می کند تا چالشها را میان روابط  زوجین حل و فصل نماید وبا آموزش پذیرش محدودیتهای آنها، قواعد گذشته خانواده را اصلاح و بازسازی کند و زوجین را با کمک تخصصی از طلاق و جدایی رها سازد. ولی اگر مشاور مرکز به هیچ شکل ممکن نتوانست بر خانواده اثر مثبت گذارد و راهکارهای تخصصی اش باعث حل مشکلات زوج مورد نظرنشد، با مداخله طلاق خانواده را از نابسامانی و آشفتگی رها می سازد و زوج را با آسیب کمتری آماده زندگی کارآمدتر و سالم تر خواهد کرد.   
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع خدمات روانشناسی اعم از مشاوره خانواده و زوج درمانی، مشاوره فردی، مهارت های ارتباطی، مشاوره طلاق، اختلالات دو قطبی و دیگر خدمات مشاوره پندار نیک با شماره تلفن های 44276456 و 44259017 تماس حاصل فرمایید.
همچنین می توانید از طریق پیامک با شماره های 09307042637 و 09035303846 در همه ساعات با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پندار نیک در تماس باشید.