تهران، بعد از مررزداران، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش کوچه وحدتی مجتمع نگین B ،پلاک۱۲۵، واحد ۵، طبقه۲

معرفی دکتر

دکتر معصومه زارع

دکترای روانشناسی

دکترای روانشناسی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دکتر روانشناسی عمومی

 
سوابق کاری

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
در انتظار مصاحبه پروانه دکترای نظام
مسئول، موسس و مسئول فنی مراکز مشاوره:
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پندار نیک با مجوز سازمان بهزیستی استان تهران
مشاور و روانشناس مرکز مشاوره خانه آرامش)شهرک شهید فکوری (- وزارت دفاع به مدت ۷ سال
مشاور و روانشناس مرکز مشاو ره خانه آرامش ۲)شهرک ولی امر( به مدت ۹ ماه
مشاور و روانشناس مرکز مشاوره اردیبهشت به مدت ۲ سال
مرکز معراج به مدت یک سال
مرکز آرتینه به مدت یک سال
مدرس مهارت های زندگی و غنی سازی ارتباطی و …