اختلالات خواب و درمان آن

انواع مختلف اختلالات خواب اختلالات خواب انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها ممکن است ناشی از سایر بیماری های زمینه ای باشند. این اختلالات عبلارتند از : بی خوابی یا اینسومنیا بی خوابی به ناتوانی در به خواب رفتن یا خوابیدن در طول شب گفته می شود. این اختلال ممکن است در اثر […]

مشکلات اجتماعی چرخه زندگی

انسانها در گذر مقاطع زندگی شان، چه در دوران کودکی و چه نوجوانی و جوانی یا در دوره بزرگسالی ویا میانسالی و دوره پیری ممکن است با مسائل و مشکلاتی درگیر شوند که به طور خاص مربوط به همان مقطع زندگی باشد و البته این مشکل باعث ایجاد شرایط پرتنش و طاقت فرسا برای فرد […]