اختلال تیک

اختلال تیک

اختلال تیک عبارتست از حرکات فیزیکی غیرقابل کنترل مثل پرش عضلات / پلک زدن یا کج شدن دهان….این اختلال که ... ادامه مطلب