همه چیز درباره اختلالات جنسی

عوامل مختلفی می تواند سبب بروز مشکلات جنسی شود. این مشکلات می تواند بر اثر مشکلات جسمانی، روانشناختی، موقعیتی و یا عاطفی ایجاد شود که به توضیح هر کدام از آن ها به طور جداگانه می پردازیم : عوامل جسمانی از جمله مشکلات جسمانی که می توانند سبب بروز مشکلات جنسی می شوند می توان […]