اختلال خوردن

اختلال خوردن

سندرومهای روانشناختی مرتبط با پرخوری یا بی اشتهایی عصبی هستند که وضعیت تغذیه افراد را به شدت تحت تاثیر قرار ... ادامه مطلب

اختلالات خواب

با اختلالات خواب چه کنیم؟ تقریبا حدود ثلثی از دوران زندگی ما را خوابیم که این خواب خود موهبتی از ... ادامه مطلب