اختلال سلوک

اختلال سلوک به عوامل مختلفی بستگی دارد که خود این عوامل به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از : عوامل روانی عوامل بیولوژیکی عوامل روانی محیط خانواده اولین شخصیت و رفتار کودکان و نوجوانان در محیط خانواده صورت می گیرد، بنابراین این محیط از مهم ترین عوامل در به وجود آمدن این […]

اختلالات سازگاری

اختلالات سازگاری چیست؟ به دسته اختلالاتی که فرد را با مراجع قانونی درگیر می نماید و فرد به طور تکاشی و ناخواسته و بدون انکه بخواهد نمی تواند خود را در شرایط ایجاد شده آرام و مدیریت نماید. اگر در کودکی نتوانیم کودکان و بزرگسالانی را که با اختلال مخالفت جویی- اختلال سلوک و … […]

مشکلات اجتماعی موقعیتی

مشکلاتی که به دلیل موقعیتهای خاص برای فرد ایجاد شده است و باعث می شود فرد در برابر آن  مشکل با سبک مقابله ای خاصی تلاش کند تا بتواند خود را از این مشکل نجات دهد. در سیستم دفاعی ما، می توانیم از سیستم جنگ، گریز و تسلیم استفاده کنیم تا بتوانیم شرایط را به […]