اختلالات شخصیت چیست؟

همه انسانها شخصیت دارند. شخصیت ویژگیهایی است که از درون تجربه می کنیم و ازبیرون به دیگران نشان می دهیم. در این مقاله میخواهیم بگوییم اختلالات شخصیت چیست و چگونه می توان ان را درمان کرد؟ علایم اختلالات شخصیت اختلال شخصیت در انواع مختلف وجود دارد و هرکدام علائم خاص خود را دارند. اما علائم […]