تهران، بعد از مررزداران، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش کوچه وحدتی مجتمع نگین B ،پلاک۱۲۵، واحد ۵، طبقه۲

اختلال وسواسی

اختلال وسواسی- اجباری کودکان

امروزه ثابت شده است که اختلال وسواسی جبری یک اختلال اضطرابی است و ویژگیهای اصلی آن، افکار- وسواسهایمکرر و مداوم میباشد. رایج ترین وسواس در کودکان، وسواس نسبت به آلودگی/ پرخاشگری/ نظم و ترتیب و در نوجوانان وسواس های جنسی و اعتقادی(مذهبی) است. شروع این اختلال در کودکان ممکن است۴-۳ سالگی باشد اما متوسط شروع […]