اضطراب جدایی

همانطورکه از نامش پیداست، اضطراب جدایی یعنی ترس شدید کودکاز جدا شدن از والدین، که زمانی به صورت مشکل کودک را درگیر می کند که در دوره پیش دبستانی و یا حتی در سالهای دبستان در کودکان دیده می شود. این کودکان دور بودن از خانه و والدین را نمی توانند تحمل کنند چون نگرانند […]