اختلالات خواب

اختلالات خواب انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها ممکن است ناشی از سایر بیماری های زمینه ای باشند. این اختلالات عبلارتند از : بی خوابی یا اینسومنیا بی خوابی به ناتوانی در به خواب رفتن یا خوابیدن در طول شب گفته می شود. این اختلال ممکن است در اثر جت لگ( پرواززدگی)، استرس […]