همه چیز درباره اختلالات جسمانی

اختلال جسمانی به شرایطی گفته می‌شود که فرد افکار و احساسات شدیدی نسبت به علائم جسمانی دارد. این اختلال ممکن است سبب اضطراب و احساسات منفی در فرد شود. بر اساس دسته‌بندی اختلالات روانی، اختلال جسمانی یک نوع بیماری روانی محسوب می شود که سبب بروز احساسات بیش‌از حد، افکار یا رفتارهایی می‌شود که فرد […]