با اختلال افسردگی در کودکان بیش تر آشنا شوید !

افسردگی-در-کودکان

آره. افسردگی دوران کودکی با احساسات عادی “آبی” و روزمره که کودکان در حین رشد از آن رنج می برند متفاوت است. فقط به این دلیل که کودک غمگین به نظر می رسد لزوماً به این معنی نیست که او افسردگی قابل توجهی دارد. اما اگر غم و اندوه پایدار شود یا در فعالیت‌های اجتماعی […]