اختلال خوردن و ارائه چند راه کلیدی برای درمان آن

اختلالات خوردن طیفی از شرایط روانی است که باعث ایجاد عادات غذایی ناسالم می شود. افراد ممکن است با وسواس در مورد غذا، وزن بدن یا شکل بدن شروع کنند در موارد شدید، اختلالات خوردن می تواند عواقب جدی برای سلامتی داشته باشد و در صورت عدم درمان حتی ممکن است منجر به مرگ شود. […]