فرد مبتلا

اختلال اتیسم

اختلال اتیسم

اختلالی که فرد مبتلا به آن درارتباطات اجتماعی دارای نقص بوده و رفتارها و علایق او بسیار محدود و به ... ادامه مطلب