معلولیت های ذهنی؛ علل و روش های تشخیص و درمان آن

اختلال معلولیت های ذهنی که به آن ناتوانایی ذهنی نیز می‌گویند طبق تعریف به ناتوانی گفته می شود که شامل محدودیت‌های قابل توجه در عملکردهای ذهنی و رفتار انطباقی می‌باشد که بسیاری از رفتارهای اجتماعی روزانه و مهارت‌های عملکردی را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال قبل از 18 سالگی ایجاد می‌شود. هوش فردی […]