مهارت های زندگی

مهارت های زندگی به عنوان گروهی از مسائل روانی اجتماعی و مشکلات بین فردی است که به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه در زندگی خود بگیرند. مشکلات، تفکر انتقادی و خلاقانه، برقراری ارتباط موثر، ایجاد روابط سالم، همدلی با دیگران و کنار آمدن با و زندگی خود را به شیوه ای سالم و […]

اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان

برخی از کودکان و نوجوانان در همان اوان کودکی، انواع هیجان را تجربه می کند، از جمله: ترس/ خشم/ تنهایی… کودکان از لحاظ هیجانی بی تجربه اند و معمولا نمی توانند دقیقا بگویند که چه احساسی دارند؟ همه این عوامل باعث می شوند که تشخیص و شناسایی اضطراب و افسردگی کودکان دشوار باشد. در اضطراب […]