اختلال وسواس فکری چیست؟

اختلال وسواس فکری به شکل های مختلف ظاهر می شود، اما اکثر موارد در یکی از چهار دسته قرار می گیرند : چک کردن : مانند قفل، سیستم های هشدار، اجاق گاز، یا کلیدهای چراغ، یا فکر کردن به یک بیماری پزشکی مانند بارداری یا اسکیزوفرنی آلودگی : ترس از چیزهایی که ممکن است کثیف […]