همه چیز درباره اختلال یادگیری

ناتوانی یادگیری یک بیماری عصبی است که بر توانایی مغز برای ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات تأثیر می گذارد. کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری ممکن است در خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن، درک مفاهیم ریاضی و درک عمومی دچار مشکل باشد. ناتوانی های یادگیری شامل گروهی از اختلالات مانند نارساخوانی، دیسپراکسی، دیس حساب و […]